Kan ik als student inspraak hebben in het hoger onderwijs?

In het hoger onderwijs kan je een zitje veroveren in de studentenraad van je instelling. De studentenraden hebben inspraak in de bestuursorganen en komen op voor studentenrechten en degelijk hoger onderwijs. Die studentenraden hebben zich verenigd in Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS).