Wanneer mag een school een leerling weigeren?

De school mag alleen beslissen om je niet in te schrijven op basis van 1 van deze 6 redenen:

  • Je hebt niet het juiste attest gehaald om die richting in dat jaar te volgen.
  • De school, een klas, het leerjaar of de richting is vol. Meer leerlingen kunnen er voorlopig niet bij.
  • Je werd dit schooljaar of tot twee schooljaren terug via een tuchtprocedure uit de school gezet waar je probeert in te schrijven.
  • Omdat je tijdens het schooljaar omwille van een definitieve uitsluiting van school verandert. Zo'n weigering kan alleen volgens criteria die vooraf afgesproken zijn door het Lokaal Overlegplatform (LOP).
  • Als je een verslag voor het buitengewoon onderwijs (van het CLB) hebt, dan kan je naar een school voor buitengewoon onderwijs. Maar je kan ook beslissen om je in te schrijven in een gewone school. Die school schrijft je dan voorlopig in. De school gaat na met je ouders en het CLB of je er alle aangepaste zorgen kan krijgen. Vind de school die aanpassingen onredelijk? Dan kan ze de inschrijving ongedaan maken. De school oordeelt dan dat ze niet in staat is om je goed op te vangen en aangepast onderwijs te geven. De school moet die beslissing wel motiveren.
  • De school heeft aanwijzingen dat je ook in een andere school bent ingeschreven en van plan bent om afwisselend naar beide scholen te gaan.

Als een school jou niet inschrijft, is ze verplicht om die weigering op papier te zetten. Als je het papier niet krijgt, vraag er dan naar! Het is je bewijs dat je probeerde in te schrijven. Bij problemen kan je dan aankloppen bij het Lokaal Overlegplatform of de Commissie Leerlingenrechten. Zij kijken na of de niet-inschrijving terecht is en zoeken mee naar mogelijke oplossingen.

Een school mag nooit jouw inschrijving weigeren omwille van je huidskleur of geloof. Dat is racisme. Met klachten over racisme op school kun je terecht bij de Commissie Leerlingenrechten. Die beslist bijvoorbeeld of een weigering van inschrijving of een doorverwijzing wel correct is gebeurd.

FOTO: kyo azuma

Nood aan een babbel?

Praat erover