Is racisme strafbaar?

Reken maar van yes. Racisme en discriminatie zijn misdrijven. Dat staat beschreven in de antiracismewet en in de antidiscriminatiewet.

Die wetten willen bescherming bieden tegen elke discriminatie op grond van:

  • geslacht,
  • ras, huidskleur, nationale of etnische afstamming, nationaliteit
  • seksuele geaardheid,
  • burgerlijke staat,
  • geboorte, sociale afkomst
  • fortuin,
  • geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging
  • handicap of fysieke eigenschap, huidige of toekomstige gezondheid.

Wat als een vriend iets racistisch zegt?

Nood aan een babbel?

Praat erover