Welke rechten heb ik in de jeugdhulp?

Krijg je hulp van het JAC, het CLB of een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg? Dan heb je te maken met één van de organisaties in de jeugdhulp.

Je hebt dan een aantal extra rechten en de hulpverleners moeten die rechten respecteren. Zo moet je duidelijke informatie krijgen over alles wat jou te wachten staat, heb je inspraak in de hulpverlening, moet je vanaf 12 jaar toestemmen met de hulp, enz.

FOTO: Allen Taylor

Lees meer in deze brochure

Ben je jonger dan 13 jaar, lees dan de brochure "Mijn rechten in de jeugdhulp".

Vanaf 13 jaar is er de brochure "tZitemzo ... in de integrale jeugdhulp".

Nood aan een babbel?

Praat erover