Mag mijn school de middagpauze verkorten tot 15 min?

Nee, dat mag niet. Scholen hebben best veel vrijheid bij het organiseren van jouw lesdagen, maar er zijn een aantal regels waaraan ze zich moeten houden:

  • De lesuren moeten verdeeld worden over vier en een halve dag, van maandag tot vrijdag. De meeste scholen kiezen ervoor om woensdagnamiddag vrij te geven.
  • De schooldag mag ten vroegste om 8u beginnen en moet ten laatste om 17u stoppen. De lessen mogen ten vroegste om 15u eindigen.
  • De school is verplicht een middagpauze van minimum vijftig minuten te voorzien. Voor het organiseren van de speeltijden is ze vrij.

Bij het bepalen van de schooluren en de middagpauzes kunnen scholen wel een afwijking vragen. Je school kan voor uitzonderlijke redenen tijdelijk of permanent afwijken van de standaard tijdsindeling. Dat geldt dan voor de hele school of een bepaalde groep leerlingen. Voor stages bestaat bijvoorbeeld een aparte regeling. Als je school kiest voor afwijkingen, vermeldt ze dit in haar organisatiemodel. Je school stelt dit organisatiemodel op punt voor het schooljaar begint.

Er wordt van scholen verwacht dat ze leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte brengen van het organisatiemodel. Dit gebeurt via het schoolreglement in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, of via het centrumreglement in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Zo heeft iedereen van bij de start een duidelijk inzicht in het nieuwe schooljaar!

Foto: Caroline Attwood

Nood aan een babbel?

Praat erover