Kan een verblijfsregeling later nog aangepast worden?

Ja, een verblijfsregeling kan later nog aangepast worden. Wie er beslist over de aanpassing, hangt af van de situatie.

Minderjarig

Ben je niet tevreden met je omgangs- of verblijfsregeling? Als minderjarige kan je niet zelf je omgangs- of verblijfsregeling aanpassen.

Praat er over met je ouders. Zo weten zij hoe jij denkt over de situatie. Op die manier kunnen ze eventueel rekening houden met jouw mening. Het is namelijk belangrijk dat zowel jij als je ouders zich goed voelen bij de afspraken.

Er zijn verschillende situaties mogelijk

1. Jullie geraken het allemaal eens

Zijn jouw ouders het eens over een nieuwe omgangs- of verblijfsregeling? Dan kunnen ze de regeling zelf aanpassen.

Vinden ze het moeilijk om samen een nieuwe omgangs- of verblijfsregeling op te stellen? Dan kunnen ze de hulp inschakelen van een bemiddelaar in familiezaken. Dit is iemand die opgeleid is om samen met jouw ouders op zoek te gaan naar een nieuw en duidelijke omgangs- of verblijfsregeling. Dit zowel in jouw belang als dat van je beide ouders.

2. Er blijft iemand ontevreden

Ben je ontevreden bent met je omgangs- of verblijfsregeling? Je kan als minderjarige zelf geen rechtszaak starten. Je zal (één van) je ouders ervan moeten overtuigen om de omgangs- of verblijfsregeling te veranderen. Je ouder zal dan een rechtszaak moeten starten of heropenen bij de familierechter.

Werd je huidige omgangs- of verblijfsregeling nog maar recent beslist door de rechter? Dan kan een ouder binnen de maand na de beslissing van de rechter zeggen dat die het niet eens is. Dat noemt in beroep gaan. De rechter moet dan een nieuwe beslissing nemen.

Je hebt zowel bij het starten als bij het heropenen van een rechtszaak bij de familierechter (opnieuw) het recht om gehoord te worden. Op die manier kan je jouw mening over de situatie kwijt aan de rechter.

  • 12 jaar of ouder? Dan krijg je automatisch een brief van de rechter die vraagt of je gehoord wil worden.
  • Ben je jonger dan 12 jaar? Dan moet je zelf, via een brief, aan de rechter vragen om je te horen. De rechter kan dit normaal niet weigeren.

Zijn er dingen verandert in het leven van jou of je ouders? Dan kunnen je ouders opnieuw naar de familierechter gaan en vragen om de regels te veranderen.

Je moet je altijd aan de afspraken van de familierechter houden. Ook al ben je het niet eens met de beslissing. Doe je dit niet? Dan riskeer je dat de familierechter maatregelen neemt tegen je ouders.

Meerderjarig

Dan kan je vanaf nu zelf kiezen bij wie je wilt wonen. Je mag vanaf nu ook beslissen of, en wanneer je op bezoek gaat bij een ouder.

FOTO: Resi Kling

Zit je met nog andere vragen of wil je meer weten over je rechten als minderjarige bij een scheiding?

Neem dan zeker een kijkje op onze website bij het thema scheiding

Je kan ook onze folder ‘tZitemzo… als ouders uit elkaar gaan’ lezen

Nood aan een babbel?

Praat erover