Wat doet het CLB? Met welke vragen kan ik er terecht?

Als je ergens mee zit dan kan je daarvoor terecht bij je Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB dat met jouw school samenwerkt. Je kan ook los van je school aankloppen als ergens mee zit. Het is helemaal gratis!

Zoek uit met welk CLB jouw school samenwerkt.

Je kan bij je CLB terecht

 • als je je niet goed voelt, verdriet hebt of ergens mee zit
 • voor studiekeuze en beroepskeuze
 • als leren niet meevalt
 • vragen over gezondheid
 • met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid
 • voor een vraag die buiten de werking van het CLB valt, krijg je uitleg en informatie over waar je wel terecht kan. Dus ook als je niet weet waarheen, ben je welkom bij het CLB.
 • bij noodgevallen

Een deel van de begeleiding is verplicht, die kan je niet weigeren

 • als je te vaak afwezig bent op school
 • voor een overstap van gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs of omgekeerd
 • op medisch onderzoek
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen

CLB-medewerkers bekijken samen met jou wat de beste aanpak is voor jouw vraag. Als dat nodig is bespreken ze het in hun team.

Het CLB-team

Elk CLB-team is multidisciplinair samengesteld. Dat wil zeggen dat mensen met verschillende opleidingen in 1 team samen zitten (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, een arts, een psycholoog, een verpleegkundige, ...). Een CLB'er kan onmogelijk op alle vragen antwoorden. Daarom is het goed om terug te kunnen vallen op een heel team.

Goed om weten: CLB’ers hebben beroepsgeheim. Wat je aan een CLB-medewerker vertelt, blijft dus geheim.

Wat als ik niet bij het CLB terechtkan?

Kan je niet bij het CLB terecht, bijvoorbeeld omdat je te oud bent? Dan kan je naar een Leerwinkel gaan met al je leervragen.

Nood aan een babbel?

Praat erover