Mag ik zelf mijn studierichting kiezen? Of doen mijn ouders dat?

Je ouders beslissen welke studierichting je volgt of naar welke school je gaat. Als je jonger bent dan 18 jaar, sta je onder het 'gezag' van je ouders. Zij nemen de belangrijke beslissingen in je leven. Over gezondheid, opvoeding, onderwijs en vrije tijd bijvoorbeeld. Natuurlijk maken je ouders die keuze normaal samen met jou. Vanaf 12 jaar heb je het recht om mee te overleggen met je ouders.

Als jij en je ouders niet samen kunnen beslissen, is bemiddeling een optie. Je kan dan bijvoorbeeld iemand van het CLB vragen om het meningsverschil tussen jou en je ouders proberen op te lossen. Maar uiteindelijk kiezen je ouders.

Als je meerderjarig bent dan mag je zelf de beslissing maken. Als je nog studeert, hebben je ouders wel de plicht om je studie, eten, woonplaats, enzovoort mee te betalen. Uiteraard is het maar fair om, ook als je meerderjarig bent, je ouders te betrekken in de beslissingen die je maakt.

Zijn je ouders gescheiden en gaat de ene ouder niet akkoord met de beslissing van de andere? Dan beslist de jeugdrechter.

Nood aan een babbel?

Praat erover