Mag ik zelf mijn studierichting kiezen? Of doen mijn ouders dat?

Je ouders beslissen welke studierichting je volgt of naar welke school je gaat. Je staat als minderjarige namelijk onder het 'gezag' van je ouders en zij nemen de belangrijke beslissingen in je leven (gezondheid, opvoeding, onderwijs, vrije tijd...). Natuurlijk maken je ouders die keuze normaal samen met jou. Vanaf 12 jaar heb je het recht om mee te overleggen met je ouders.

Als je met je ouders niet tot een gezamenlijke beslissing komt, is bemiddeling een optie. Je kan dan bijvoorbeeld iemand van het CLB vragen om het meningsverschil tussen jou en je ouders proberen op te lossen. Maar uiteindelijk kiezen je ouders.

Als je meerderjarig bent dan mag je zelf de beslissing maken. Als je nog studeert, hebben je ouders wel de plicht om mee bij te dragen in het bekostigen van je studie, eten, woonplaats... Uiteraard is het maar fair om, ook als je meerderjarig bent, je ouders te betrekken in de beslissingen die je maakt.

Zijn je ouders gescheiden en gaat de ene ouder niet akkoord met de beslissing van de andere? Dan beslist de jeugdrechter.