Ik start met werken. Heb ik recht op vakantie?

Ja, ook als je nog geen verlof hebt 'opgebouwd', kan je recht hebben op betaalde vakantie. Hoe dat precies werkt, hangt af van jouw sector: werk je in de privésector of werk je in het onderwijs of voor de overheid?

Ik werk in de privésector

Met 'privésector' bedoelen we alles wat niet overheid of onderwijs is. Zoals bedrijven of vzw's.

Daar 'bouw' je verlof op: per aantal dagen dat je werkt, krijg je een betaalde vakantiedag het jaar erop.

Werk je een volledig jaar? Dan krijg je je volledige aantal vakantiedagen volgend jaar. Als je voltijds werkt, krijg je 20 vakantiedagen.

Eigenlijk is dat een beetje alsof je je eigen vakantie betaalt met geld dat je het jaar ervoor spaarde.

Start je met werken? Dan heb je natuurlijk nog niet veel vakantie kunnen opbouwen. Maar dan is er gelukkig jeugdvakantie. Jeugdvakantie zorgt ervoor dat je toch recht hebt op betaalde vakantie.

Wanneer heb ik recht op jeugdvakantie?

Je hebt recht op jeugdvakantie in het jaar nadat je je studies hebt beëindigd. Studeer je bijvoorbeeld af in juni 2022? Dan kan je recht hebben op jeugdvakantie in 2023.

Je hebt dit jaar recht op jeugdvakantie als je vorig jaar op 31 december:

  • jonger was dan 25 jaar
  • minstens 1 maand een contract als werknemer had (niet als jobstudent!)
  • en 13 dagen effectief hebt gewerkt

Hoe vraag ik jeugdvakantie aan?

Vóór je vakantie

Vraag je jeugdvakantie aan bij je werkgever. Die moet dan wat administratie doen.

Na je vakantie

Vul dit formulier in en stuur het naar je vakbond, of naar de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen als je geen vakbond hebt. Zij kunnen je ook helpen om het aanvraagformulier in te vullen.

Moet ik mijn jeugdvakantie in één keer opnemen?

Neen, je kan je jeugdvakantie per dag aanvragen.

Enkel na de eerste periode jeugdvakantie moet je het formulier invullen.

Wat als ik geen recht heb op jeugdvakantie?

Dan heb je recht op Europese vakantie als je dit jaar langer dan 3 maanden in dienst bent. Dat heet ook 'aanvullende vakantie'.

Werkte je in die periode voltijds? Dan heb je recht op 5 dagen Europese vakantie.

Vraag dit aan je werkgever.

Goed om te weten: Europese vakantie wordt betaald met een stuk van je vakantiegeld van volgend jaar. Je krijgt dus niet méér geld maar je krijgt het gewoon eerder.

En onbetaalde vakantie?

Je kan ook onbetaald verlof nemen, maar dan heb je minder vakantiedagen het jaar erop.

Je werkgever kan onbetaalde vakantie weigeren. Jeugdvakantie en Europese vakantie zijn een recht.

Ik werk in het onderwijs of voor de overheid

Dan werkt het anders! Je kan dan gewoon vakantie aanvragen als je ...

  • vorig jaar jonger was dan 25 jaar
  • en binnen de 4 maanden na het einde van je studies startte met werken bij de overheid of in het onderwijs.

Vraag ernaar op je werk!

FOTO: Farn Saetia

Nood aan een babbel?

Praat erover