Feminisme, wat is dat?

Je bent feminist als je voor gelijkheid en tegen discriminatie bent.

Drie belangrijke waarden voor een feminist:

 1. Vrijheid. Zodat iedereen over eigen lichaam en leven kan beslissen. Het feminisme zegt dat elke vrouw zelf moet kunnen kiezen: doe ik een kort rokje aan? Draag ik een hoofddoek? Wil ik een betaalde job? Wil ik thuisblijven om voor mijn kinderen te zorgen? Het ene is niet beter dan het andere. Het gaat om vrije keuze.
 2. Gelijkheid. Zodat niemand uitgesloten of benadeeld wordt. Dat gaat over economische gelijkheid. Bijvoorbeeld dat je evenveel betaald wordt voor hetzelfde werk.
 3. Solidariteit. Zodat iedereen respect heeft voor elkaars eigenheid en opkomt voor de rechten van een ander.

Strijden tegen discriminatie

Feminisme strijdt tegen discriminatie op basis van gender en biologisch geslacht.

In het feminisme zijn er mensen van allerlei verschillende achtergronden, identiteiten en politieke overtuigingen. Door die diversiteit strijdt feminisme ook tegen andere vormen van discriminatie. Bijvoorbeeld op basis van huidskleur, geloof, seksuele oriëntatie, nationaliteit, klasse, opleiding.

Er zijn verschillende feministische stromingen. Ze bestuderen allemaal ongelijkheid en werken naar gendergelijkheid. Ze komen soms wel tot andere besluiten. Zo bedenken ze andere oplossingen voor dezelfde problemen. Net zoals politieke partijen ook kijken naar dezelfde maatschappij, maar die op andere manieren willen verbeteren.

  Geschiedenis

  Feminisme is van alle tijden. Is er discriminatie? Is er nog geen gelijkheid? Dan zal feminisme blijven bestaan. Er is nog een hele weg te gaan.

  Feminisme heeft een lange geschiedenis en bestaat in alle culturen. In de geschiedenis van het Westen waren er verschillende keerpunten. Die heten feministische golven.

  Eerst golf: eind 19de eeuw

  Vrouwen protesteerden wereldwijd om stemrecht en toegang tot onderwijs te krijgen.

  Tweede golf: jaren 60 en 70

  In heel wat landen ging het toen over thema’s zoals

  • seksueel en huiselijk geweld
  • economische ongelijkheid
  • recht op abortus

  Derde, vierde, vijfde golf?

  Volgens sommigen was er in de jaren 90 een derde feministische golf. Anderen zeggen dat we sindsdien al in een vierde of zelfs vijfde golf zitten. Niet iedereen denkt er dus hetzelfde over.

  Sommigen zeggen dat de tweede golf nooit afgesloten werd. Want er is nog steeds geen economische gelijkheid. Seksueel en huiselijk geweld is nog steeds een groot probleem. En niet overal in de wereld hebben mensen recht op abortus.

  Wat is zeker? Dat er sinds 1970 nieuwe hoogtepunten waren. Bijvoorbeeld de opkomst van #MeToo in 2017. Die maakte seksueel grensoverschrijdend gedrag wereldwijd zichtbaar.

  Lees ook

  Of deze getuigenissen:

  FOTO: Gabe Pierce