Feminisme, wat is dat?

Je bent feminist als je voor gelijkheid en tegen discriminatie bent.

Een feminist vindt deze 3 dingen belangrijk:

  1. Vrijheid. Zodat iedereen over eigen lichaam en leven kan beslissen. Het feminisme zegt dat elke vrouw zelf moet kunnen kiezen: doe ik een kort rokje aan? Draag ik een hoofddoek? Wil ik een betaalde job? Wil ik thuisblijven om voor mijn kinderen te zorgen? Het ene is niet beter dan het andere. Het gaat om vrije keuze.
  2. Gelijkheid. Zodat niemand uitgesloten of benadeeld wordt. Dat gaat over economische gelijkheid. Bijvoorbeeld dat je evenveel betaald wordt voor hetzelfde werk.
  3. Solidariteit. Zodat iedereen respect heeft voor elkaars eigenheid en opkomt voor de rechten van een ander.

Tegen verschillende vormen van discriminatie

Feminisme strijdt tegen discriminatie op basis van gender en biologisch geslacht.

In het feminisme zijn er mensen van allerlei achtergronden, identiteiten en politieke overtuigingen. Door die diversiteit strijdt feminisme ook tegen andere vormen van discriminatie. Bijvoorbeeld discriminatie op basis van huidskleur, geloof, seksuele oriëntatie, nationaliteit, klasse, opleiding.

Er zijn verschillende feministische stromingen. Ze strijden allemaal voor gendergelijkheid.

Maar ze bedenken soms wel andere oplossingen voor dezelfde problemen. Net zoals politieke partijen ook kijken naar dezelfde maatschappij, maar die op andere manieren willen verbeteren.

Geschiedenis van feminisme

Feminisme heeft een lange geschiedenis en bestaat in alle culturen.

In de geschiedenis van het Westen waren er verschillende 'golven':

Eerst golf: eind 19de eeuw

Vrouwen protesteerden wereldwijd om stemrecht te krijgen en te mogen studeren.

Tweede golf: jaren 60 en 70

In heel wat landen ging het toen onder andere over:

  • seksueel en huiselijk geweld
  • economische ongelijkheid
  • recht op abortus

Derde, vierde, vijfde golf?

Volgens sommigen was er in de jaren 90 een derde feministische golf.

Anderen zeggen dat we sindsdien al in een vierde of zelfs vijfde golf zitten. Niet iedereen denkt er dus hetzelfde over.

Sommigen zeggen dat de tweede golf nooit afgesloten werd. Want er zijn nog altijd problemen rond economische gelijkheid, seksueel en huiselijk geweld en het recht op abortus.

Er waren sinds 1970 wel zeker nieuwe hoogtepunten. Zoals #MeToo in 2017. Dat maakte seksueel grensoverschrijdend gedrag wereldwijd zichtbaar.

Lees ook

Of deze getuigenissen:

FOTO: Gabe Pierce