Wat is autisme?

De hersenen van mensen met autisme werken anders dan de hersenen van andere mensen. Ze kunnen hierdoor bijvoorbeeld meer op details letten of gevoeliger reageren op geluiden. Dat is al zo van bij de geboorte.

Er is veel verschil tussen mensen met autisme onderling. Sommigen maken bijvoorbeeld makkelijk vrienden, maar hebben moeite met veranderingen. Bij anderen kan dat helemaal omgekeerd zijn.

Waaraan kan ik autisme herkennen?

Autisme herkennen is niet altijd eenvoudig. Je ziet autisme niet altijd aan de buitenkant.

Mensen met autisme kunnen soms goed verbergen wat ze moeilijk vinden. Of ze leren hoe ze met deze moeilijkheden moeten omgaan zodat het helemaal niet opvalt.

1. Moeite met sociale interactie en communicatie

Doordat de hersenen van mensen met autisme anders werken, gaan ze soms ook anders om met andere mensen.

Iemand met autisme heeft het vaak moeilijker met sociale interactie en communicatie.

Bv.:

  • vrienden maken of houden
  • sociale situaties, bv. wat moet ik doen als iemand mij aanspreekt op straat?
  • oogcontact of gebaren
  • emoties tonen of herkennen, bv. wat voelt iemand die fronst?
  • een gesprek gaande houden, bv. wat kan ik nog zeggen?

Maar dat is zeker niet zo voor alle mensen met autisme.

2. Vaak met dezelfde interesse bezig

Voor mensen met autisme is het moeilijker om zich iets in te beelden dat er niet echt is. Zoals iets dat in de toekomst gaat gebeuren of wat je zou kunnen eten.

Dat maakt de wereld onvoorspelbaar. Kan je je moeilijk inbeelden wat er de rest van de dag nog gaat gebeuren? Of hoe anderen op jou kunnen reageren? Dan is dit allemaal best spannend.

Daarom hebben mensen met autisme vaker een voorkeur om hetzelfde opnieuw doen. Of zijn ze vaker met dezelfde interesse bezig. Dat geeft rust en voorspelbaarheid.

3. Moeite met verandering

Voor mensen met autisme is het ook extra belangrijk dat bepaalde routines zo veel mogelijk op dezelfde manier verlopen. En dus dat er zo weinig mogelijk dingen veranderen.

Ze kunnen zich bij een verandering moeilijk inbeelden hoe het dan allemaal gaat lopen. En dus is het voor hen moeilijker om met verandering om te gaan.

4. Anders omgaan met prikkels

Mensen met autisme kunnen extra hard of net minder hard reageren op lawaai, licht, pijn, bepaalde kledij, bepaalde smaken, ... Let op: ook hier zie je de reactie niet altijd aan de buitenkant.

Veel verschillen tussen mensen met autisme

Autisme is kort voor 'autismespectrumstoornis' of ASS. 'Spectrum' betekent dat mensen met autisme veel van elkaar kunnen verschillen.

Sommige mensen met autisme zijn iets beter in vrienden maken. Zij hebben het misschien moeilijker met veranderingen. Andere mensen met autisme vinden vrienden maken net supereng en zijn liever op zichzelf.

Heb je zelf autisme? Dan herken je waarschijnlijk meerdere van de voorbeelden hierboven, maar die zijn niet voor iedereen hetzelfde.

FOTO: Alex Avalos

Nood aan een babbel?

Praat erover