Ik kan of wil niet meer thuis wonen. Wat kan ik doen?

De belangrijkste regel is altijd: blijf op 1 plaats. Het is niet de bedoeling om om de zoveel dagen te verhuizen naar een nieuwe tijdelijke verblijfplaats. Maak duidelijke afspraken met de persoon bij wie je mag verblijven.

Is je situatie thuis zó slecht dat je écht niet thuis kan blijven? Dan kan de jeugdrechter aan minderjarigen en hun ouders hulp verplichten om de situatie thuis op te lossen.

Jij hebt dan recht op een vertrouwenspersoon en op een gratis advocaat. Dat laatste noemen ze ook een ‘pro deo-advocaat’.

Bij het JAC of CLB kan je altijd terecht om samen met jou de mogelijkheden te overlopen. Op internaat, op kot, bij iemand van de familie of toch op eigen benen? Wat voor jou de beste oplossing is, hangt veel af van jouw situatie.

Ben je 16 jaar of jonger?

Als je minderjarig bent, heb je toestemming nodig van je ouders om ergens anders te verblijven. Met de toestemming van een jeugdrechter mag het ook, zelfs als je ouders daarmee niet akkoord gaan.

Heb je geen toestemming van je ouders of van een jeugdrechter, dan moet je dus in je eigen huis blijven wonen.

Zit je thuis in een crisissituatie of heb je nood aan opvang? Neem dan contact op met het JAC.

Ben je 17 jaar?

Vanaf 17 jaar is begeleid zelfstandig wonen of BZW ook een optie. Ook daarvoor heb je toestemming van je ouders of van een jeugdrechter nodig.

Bij alleen gaan wonen komt heel wat kijken. Misschien kan je je laten begeleiden? Het JAC kan je op weg helpen met advies. Het kan je ondersteuning bieden bij je paperassen en je zoektocht naar werk en een woning.

Voor dringende situaties kan je bij het JAC terecht. Ook het CLB staat voor je klaar.

Ben je 18 jaar of ouder?

Als meerderjarige kan je zelf beslissen of je ergens anders wilt gaan wonen. Je hebt daarvoor dus geen toestemming van je ouders of van een jeugdrechter nodig.

Je ouders moeten je wel onderhouden zolang je studeert. Ook als je meerderjarig bent. Dat heet onderhoudsplicht.

Maak je je zorgen om je eigen veiligheid of die van anderen in je gezin? Probeer iemand in vertrouwen te nemen of verwittig de politie.

Weet ook: elke situatie is anders. Afhankelijk van de situatie heb je andere opties. Iemand je verhaal vertellen, kan de eerste stap zijn naar een oplossing.

Lees de brochure "Jij en de jeugdrechtbank"

Deze brochure geeft informatie over de werking van de jeugdrechtbank en de taken van de jeugdrechter. Jouw rechten als jongere worden ook uitgelegd.

FOTO: Jesús Rodríguez

Nood aan een babbel?

Praat erover