Ik kan of wil niet meer thuis wonen. Wat kan ik doen?

Zijn er bij jou thuis veel spanningen? Als de situatie heel erg wordt, is het soms goed dat je apart gaat wonen. Wat kan je doen?

  • Je ouders kunnen je niet zomaar uit huis zetten als jij dat niet wil. Ze moeten daarvoor naar de rechter. Je moet wel officieel ingeschreven zijn op het adres van je ouders.
  • Jij en je ouders kunnen vrijwillig naar een jeugdrechter gaan. De rechter kan afspraken maken met jou en je ouders, zodat jullie weer beter kunnen samenleven. Die oplossing heet ‘een minnelijke schikking’ en is gratis.
  • Is de jeugdrechter heel bezorgd om de situatie waarin je moet leven? Dan legt de rechter verplichte hulp op om de situatie thuis op te lossen. Jij hebt dan recht op een vertrouwenspersoon en op een gratis advocaat. Dat noemen ze ook een ‘pro deo-advocaat’.
  • Is de verplichte hulp ook geen oplossing voor jou en je ouders? Dan kan de rechter beslissen dat je niet meer thuis mag wonen. Dat beslist hij of zij alleen als dat de beste oplossing is voor jou én als jij voor jezelf kan zorgen. Die beslissing heet een ‘uithuisplaatsing'.
  • Je ouders moeten ervoor zorgen dat je ergens anders kan wonen. En dat je genoeg geld hebt om van te leven.
  • Ben je 18 jaar of ouder? Dan ben je meerderjarig. Je kiest zelf waar je woont. Je ouders moeten je geld geven tot je een diploma hebt en je kan gaan werken. Dus ook als je meerderjarig bent. Dat heet ‘onderhoudsplicht’.
  • Tussen 18 en 24 jaar? Wil je graag alleen gaan wonen of kan je door omstandigheden niet anders? Op eigen benen staan is een grote stap. Heb je het gevoel dat je hierbij wat ondersteuning kan gebruiken? Dan ben je bij het JAC aan het juiste adres. Zie het blokje Praat erover. Het JAC helpt je bij het zoeken naar een woning en naar werk en helpen je met het in orde brengen van je paperassen…

FOTO: Jesús Rodríguez