Wat is autisme?

De hersenen van mensen met autisme werken anders dan de hersenen van andere mensen. Ze kunnen hierdoor bijvoorbeeld meer op details letten of gevoeliger reageren op geluiden. Dat is al zo van bij de geboorte.

Er is veel verschil tussen mensen met autisme onderling: sommigen maken bijvoorbeeld makkelijk vrienden, maar hebben moeite met veranderingen. Bij anderen kan dat helemaal omgekeerd zijn.

Waaraan kan ik autisme herkennen?

Autisme herkennen is niet altijd eenvoudig. Je ziet autisme niet altijd aan de buitenkant. Mensen met autisme kunnen soms goed verbergen wat ze moeilijk vinden of leren hoe ze met deze moeilijkheden moeten omgaan zodat dit helemaal niet opvalt.

Moeite met sociale interactie en communicatie

Doordat de hersenen van mensen met autisme anders werken, gaan ze soms ook anders om met andere mensen.

Iemand met autisme heeft het vaak moeilijker met sociale interactie en communicatie, zoals:

  • Vrienden maken of houden
  • Sociale situaties, bijv. wat moet ik doen als iemand mij aanspreekt op straat?
  • Oogcontact of gebaren
  • Emoties tonen of herkennen, bijv. wat voelt iemand die fronst?
  • Een gesprek gaande houden, bijv. wat kan ik nog zeggen?

Maar dat is zeker niet zo voor alle mensen met autisme.

Vaak met dezelfde interesse bezig

Voor mensen met autisme is het moeilijker om zich iets in te beelden wat er niet echt is, zoals iets wat in de toekomst gaat gebeuren of wat je zou kunnen eten.

Dat maakt de wereld onvoorspelbaar. Als je je moeilijk kan inbeelden wat er de rest van de dag nog gaat gebeuren of hoe anderen op jou kunnen reageren, is dit allemaal best spannend.

Daarom zie je vaak dat mensen met autisme vaker een voorkeur hebben om hetzelfde opnieuw doen of om met dezelfde interesse bezig te zijn. Want dat geeft rust en voorspelbaarheid.

Moeite met verandering

Voor mensen met autisme is het ook extra belangrijk dat bepaalde routines altijd op dezelfde manier verlopen en dat je zo weinig mogelijk dingen verandert.

Omdat ze zich bij een verandering moeilijk kunnen inbeelden hoe het dan allemaal gaat lopen, is het voor hen ook moeilijker om met verandering om te gaan.

Anders omgaan met prikkels

Mensen met autisme kunnen extra hard of net minder hard reageren op lawaai, licht, pijn, bepaalde kledij, bepaalde smaken, enz. Let op: ook hier zie je deze reactie niet altijd aan de buitenkant.

Veel verschillen tussen mensen met autisme

Autisme is kort voor 'autismespectrumstoornis' of ASS. 'Spectrum' betekent dat mensen met autisme veel van elkaar kunnen verschillen.

Sommige mensen met autisme zijn iets beter in vrienden maken, maar hebben het dan weer moeilijker met veranderingen. Andere mensen met autisme vinden vrienden maken net supereng en zijn liever op zichzelf.

Als je autisme hebt, herken je waarschijnlijk meerdere van de voorbeelden hierboven, maar die zijn niet voor iedereen hetzelfde.

FOTO: Alex Avalos

Nood aan een babbel?

Praat erover