Wanneer mag een verhuurder een huurcontract opzeggen?

De verhuurder kan een huurcontract altijd opzeggen tegen het einde van de duur. Hij moet dan geen reden geven. Wel moet hij een opzegtermijn van zes maanden respecteren.

Een kortlopende huurovereenkomst kan nooit vervroegd opgezegd worden door de verhuurder.

De verhuurder kan een contract van negen jaar wel opzeggen omwille van strikt omschreven redenen:

  • wanneer hijzelf, zijn partner of iemand uit zijn dichte familie in de woning gaat wonen. Is je contract afgesloten vanaf 1 januari 2019? Dan kan de opzegging pas ingaan tegen het einde van het derde jaar.
  • wanneer hij grote renovatiewerken wil doen.
    • Voor contracten afgesloten vóór 2019 geldt een opzegtermijn van zes maanden tegen het verstrijken van het derde of zesde jaar.
    • Voor contracten vanaf 2019 kan dat op elk moment. De verhuurder moet wel altijd zijn plannen staven en de kosten voor de renovatie moeten hoger zijn dan drie jaar huur. Wil de verhuurder meerdere appartementen in één gebouw renoveren? Dan volstaat een totale kostprijs van twee jaar huur.
  • zonder motivatie. Maar dat moet hij ook zes maanden vooraf laten weten tegen het verstrijken van het derde of zesde jaar. De huurder heeft dan ook recht op een opzegvergoeding van negen of zes maanden huur.

Voert de verhuurder zijn opzeggingsmotief niet uit? Dan heb je recht op een hoge schadevergoeding van 18 maanden huur.

Krijg je dus een opzegbrief binnen van je verhuurder om één van deze redenen? Ga dan best eens langs bij de Huurdersbond.