Wat is een domicilieadres?

Je domicilie is het adres waarop je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Als je alleen gaat wonen of verhuist dan verandert je adres.

Binnen de 8 dagen na je verhuis moet je je nieuwe officiële adres aangeven bij de bevolkingsdienst van je gemeente:

  • Vergeet je identiteitskaart niet mee te nemen.
  • Breng daarna zo snel mogelijk je naam op de brievenbus en de deurbel van je woning.
  • De wijkagent komt langs om te controleren of je werkelijk op het aangegeven adres verblijft.
  • Je wordt ingegeschreven in het bevolkingsregister.
  • Wie minderjarig is, heeft voor een adreswijziging de toestemming nodig van minstens één ouder of voogd.
  • Als je op kot gaat is een adreswijziging niet nodig. Je kot is je tweede verblijfplaats. Je hoofdverblijfplaats blijft gewoon thuis.

Als je verhuist, moet je je nieuw adres ook bekend maken. Op school, bij je werkgever, het ziekenfonds, de vakbond, de VDAB, de bank en uiteraard ook bij je vrienden, familie en kennisen. Bij Bpost kan je vragen dat je post automatisch wordt doorgestuurd naar je nieuwe woonplaats.

FOTO: Serhat Beyazkaya