Bidden op school, mag dat?

Een school kan in principe een ruimte voorzien waar leerlingen tijdens de pauzes kunnen bidden.

In de praktijk gebeurt dit vandaag op vrij weinig scholen. Veel leerlingen proberen dit voor en na school in te plannen.

Check zeker het schoolreglement om te weten wat er in jouw school is afgesproken rond religies.

Heeft jouw school geen ruimte waar je rustig je geloof kan beleven en heb je hier nood aan? Ga het gesprek aan met jouw titularis of directie en betrek indien mogelijk de leerlingenraad. Probeer te weten te komen of er nog leerlingen zijn die nood hebben aan zo'n ruimte (via een enquête, referendum of pollvraag) om je vraag kracht bij te zetten.

Het helpt zeker als jouw godsdienst op jouw school onderwezen wordt. Dat moet, als het een officiële school is. De Belgische Grondwet zegt dat alle leerlingen recht hebben op een morele of godsdienstige opvoeding op school.

Scholen van het gemeenschapsonderwijs en stedelijke, gemeentelijke en provinciale scholen zijn officiële scholen. Die moeten tot het einde van de leerplicht de keuze aanbieden tussen onderwijs in één van de erkende godsdiensten. De erkende godsdiensten in België zijn:

  • het katholicisme
  • de orthodoxe godsdienst
  • het anglicanisme
  • het protestantisme
  • het jodendom
  • de islam

Daarnaast moeten die scholen ook niet-confessionele zedenleer aanbieden, een vak dat niet op een godsdienst gebaseerd is.

Als je je voor het eerst inschrijft in een officiële school, moeten je ouders schriftelijk meedelen dat je een cursus in die godsdienst wil volgen. Normaal geeft de school bij de inschrijving een formulier aan je ouders waar je de keuze kunt maken tussen een cursus in één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer. Bij de start van elk schooljaar kan je die keuze wel nog wijzigen en eventueel veranderen van school.

Vrije scholen zoals katholieke scholen, joodse scholen, bepaalde methodescholen… mogen dit invullen volgens hun eigen pedagogisch project en moeten niet alle godsdiensten aanbieden.

Foto: Olivia Snow

Nood aan een babbel?

Praat erover