Wat mag of moet ik vanaf mijn 12 jaar?

Als je 12 jaar bent, heb je 'rechten' en 'plichten':

Rechten: dingen die je mag

 • Welkom in het middelbaar! Op jouw school kunnen leerlingen een leerlingenraad starten als 1/3 van de leerlingen dit wil.
  • Dat betekent dat jij en je vrienden samen dingen kunnen beslissen en veranderingen kunnen aanbrengen op school.
  • Op Scholierenkoepel.be vind je tips voor leerlingenraden.
 • Je krijgt een elektronische identiteitskaart. Die moet je altijd bijhebben als je naar het buitenland gaat.
 • Organisaties zoals het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) of het JAC (CAW voor jongeren) mogen jou alleen helpen als jij zegt dat dat mag.
 • Bij het CLB en andere organisaties voor jeugdhulp kan je je eigen dossier inkijken.
  • Je mag ook zelf beslissen of je wilt dat anderen jouw gegevens kunnen zien.
 • Als je wilt, kan je een eigen zichtrekening openen.
  • Je ouders moeten ook wel akkoord gaan.
  • Bij sommige banken kan het al vanaf 10 jaar.
 • De rechter is verplicht om jou uit te nodigen om jouw mening te horen voordat die belist over iets .
 • Je mag zelf beslissen over wat dokters mogen doen, zoals:
 • Wil iemand jou adopteren? Dan kan dat vanaf nu alleen als jij zegt dat dat mag.

Plichten: dingen die je moet

 • Je moet vanaf nu betalen voor je treinticket.

Wil je meer weten over jeugdhulp?

Lees dan onze brochure ‘tZitemzo in de integrale jeugdhulp’.

Nood aan een babbel?

Praat erover