Welke soorten pesten zijn er?

Pesten is een ingewikkeld probleem. Het gebeurt altijd in een groep. Voor het slachtoffer zijn er grote gevolgen, maar ook voor de pester en de groep.

Pesten is geen klein probleem. In elke klas zit wel iemand die pest, iemand die gepest wordt en leerlingen die hun ogen sluiten voor de pesterijen.

Waar komt pesten voor?

Pesten kan eigenlijk overal voorkomen: op school, in de vrije tijd (jeugdbeweging, sportclub, speelpleintje, ...) maar ook online. Overal waar de pester een groep toeschouwers heeft bij wie hij of zij kan scoren met pestgedrag. Als het gaat om online pesten, wordt dat vaak cyberpesten genoemd. Hoewel er verschillen zijn met het gewone pesten, zijn er vooral veel gelijkenissen. Pesters zetten hun offline pestgedrag vaak verder op Instagram, Whatsapp, Facebook, mail,...

Vormen van pesten

Er zijn verschillende vormen van (cyber)pesten:

  • Schelden, scheldnamen geven, beledigen
  • Dingen stukmaken, afpakken of verstoppen
  • Naroepen, uitlachen, belachelijk maken
  • Kwetsende filmpjes of foto's maken/tonen
  • Lichamelijk geweld
  • Uitsluiten
  • ...

Soms zie je online kwetsende boodschappen die zich niet richten op 1 persoon in het bijzonder, maar op hele groepen van mensen. Vaak door één specifiek kenmerk (bv. lelijke meisjes, joden, holebi's…). Dan spreken we niet over cyberpesten, maar over cyberhate of online haatspraak.

Kan ik ergens terecht?

Word je gepest? Praat er dan over met je ouders, een leerkracht, een vriend, ... of kijk op deze pagina bij PRAAT EROVER. Blijf er vooral niet alleen mee zitten. Pest je zelf en wil je daarover praten, dan kan je ook bij hen terecht. Zelfs als toeschouwers van een pestsituatie kan je samen met deze mensen nadenken over het pesten.

Onthoud vooral: niemand vraagt om gepest te worden! Pesten is een manier voor de pester om zich beter, groter of populairder te voelen. Denk dus nooit dat het jouw schuld is.

Dit prachtige (Engelstalige) filmpje laat de groeiende gevolgen van pesten zien.

Nood aan een babbel?

Praat erover