Wat zijn de gevolgen van pesten?

"Is pesten echt zo erg?", hoor je soms. Twijfel daar maar niet over.

Pesten = geweld

Pesten is verschrikkelijk. Wie het meemaakt, gaat vaak door een hel. Vooral omdat het niet ophoudt. Het is een vorm van woordelijk en soms zelfs lichamelijk geweld.

Gevolgen van dat geweld

De gevolgen voor het slachtoffer zijn heel ernstig:

  • Slachtoffers voelen zich slecht, eenzaam en onmachtig. Zelfs jongeren die wel sterk in hun schoenen staan, kunnen door pestgedrag helemaal onderuit gaan.
  • Er zijn lichamelijke gevolgen zoals slapeloosheid, hoofdpijn, buikpijn of ademhalingsproblemen.
  • Daarnaast is er de groeiende twijfel en wanhoop: je zelfvertrouwen slinkt, je vindt jezelf dom of niet mooi, je bent voortdurend bang en bent nog zelden spontaan. Veel slachtoffers leggen de schuld na een tijdje bij zichzelf. Ze vragen zich voortdurend af "Wat is er mis met mij?", hoewel daar helemaal geen reden toe is. In extreme gevallen kan het pestgedrag één van de oorzaken zijn van depressies en als ze echt geen uitweg meer zien van zelfdoding.
  • Slachtoffers van pesten sluiten zich op omdat ze bang zijn. Ze leven elke dag in onzekerheid en angst. Angst voor de pesters, angst voor wat er nu weer gaat gebeuren

Pestgedrag heeft soms ook gevolgen voor de omgeving: het verziekt de groepssfeer in een klas of jongerengroep. Vrienden worden tegen elkaar opgezet, niemand is nog eerlijk. Humor verdwijnt, agressie komt in de plaats. Om zelf niet gepest te worden, gaan sommigen mee pesten.

Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar ook voor de pester zijn er gevolgen. Hij of zij leert op een negatieve manier vriendschap te krijgen. Pesters merken vroeg of laat dat hun manier van aanpakken niet de juiste is. Soms hebben ze het heel moeilijk om te leren hoe je het op een positieve manier kan aanpakken.

Wat kan je er aan doen?

Lees alle artikels over Pesten op WAT WAT.

FOTO: 🇸🇮 Janko Ferlič

Nood aan een babbel?

Praat erover