Kan ik zelf vragen om in een pleeggezin geplaatst te worden?

Je ziet het echt niet meer zitten thuis en wil weg?

Je kan om verschillende redenen in een pleeggezin terecht komen:

  • Je ouders kunnen niet meer voor je zorgen en hebben hulp gezocht via een jeugdhulpverlener.
  • Als het thuis niet veilig is, kan de jeugdrechtbank beslissen dat het beter voor jou is om naar een pleeggezin te gaan.
  • Je kan ook zelf vragen om naar een pleeggezin te gaan.

Hoe dan ook: plaatsing in een pleeggezin gebeurt pas als jij of je ouders geen andere uitweg meer zien. Pleegouders komen niet ‘in de plaats’ van je echte ouders.

Hoe het is om in een pleeggezin te wonen?

FOTO: Mikail Duran