Wat kan ik doen als mijn mama of mijn papa mij slaat?

Slaan is een vorm van geweld. Geweld is niet oké. Praten is een eerste manier om er wat aan te veranderen.

Kindermishandeling is elke vorm van geweld op kinderen en jongeren. Het is nooit jouw schuld. Je voelt je misschien bang of beschaamd over wat er thuis gebeurt. Weet dat je niet de enige bent. Ook al doet jouw mama of papa je pijn, het is begrijpelijk dat je ook nog van hen houdt.

Veel jongeren willen het graag alleen oplossen, door bijvoorbeeld aan hun mama of papa te zeggen dat ze het niet fijn vinden dat ze slaan. Anderen vermijden eerder zoveel mogelijk ruzie met mama of papa. In de praktijk is het vaak erg moeilijk om dit alleen te stoppen. Als het niet stopt, praat je er best over met iemand in jouw omgeving.

Je wilt dat het stopt, tegelijk ben je ook bang dat het erger wordt als je er met iemand over praat.

Het kan helpen als je je eerst je verhaal opschrijft. Je kan het vertellen aan iemand in jouw omgeving die je vertrouwt en die jou gelooft. Bijvoorbeeld: een vriend, vriendin of een leerkracht. Je kan ook terecht bij hulpverleners die naar jouw verhaal luisteren en samen met jou de beste oplossing vinden. Misschien vind je het gemakkelijker om er eerst anoniem met iemand over te praten? Check de box PRAAT EROVER voor organisaties waar jij terecht kan.

Eén doel staat voorop: jij moet je terug veilig kunnen voelen thuis.

Nood aan een babbel?

Praat erover