Mee beslissen op school. Hoe kan ik dat?

Jij wil mee beslissen over hoe het er aan toe gaat op school? Gelijk heb je! Als scholier ben je de ideale ervaringsdeskundige: jij kent het leven op school als geen ander. Logisch toch dat directie en leerkrachten dan naar jouw voorstellen luistert?

Dat vindt de wet ook. Die stelt dat je op school moet kunnen meepraten en inspraak krijgen, bijvoorbeeld via de leerlingenraad of een andere vorm van participatie. Heb je vragen over inspraak bij jou op school? Neem dan contact op met de Vlaamse Scholierenkoepel.

  • Je wil het schoolreglement aanpassen?
  • Je wil met je school opkomen voor het goede doel?
  • Je vindt dat de straffen op jouw school anders kunnen?
  • De planning van huistaken ligt moeilijk?
  • Je wil een schoolfuif organiseren?

Daarnaast is er ook de schoolraad. Daarin zitten ouders, leerkrachten, leerlingen en vertegenwoordigers van de buurt. De schoolraden geven advies over het studieaanbod en allerlei projecten. De school kan ook advies vragen over de organisatie van de school, de begeleiding van de leerlingen, het schoolreglement, de schoolkosten, de schooluitstappen, infrastructuurwerken…

Meer weten over de schoolraad?

De Vlaamse Scholierenkoepel maakte een videoscribe over de schoolraad.

FOTO: Raisa Vandamme

Nood aan een babbel?

Praat erover