Moet ik verplicht mee op schooluitstap?

Ja, dat moet.

Je moet meedoen aan activiteiten die buiten de school plaatsvinden en verbonden zijn aan de educatieve opdracht van de school. Als je niet meegaat en je hebt geen geldig afwezigheidsattest, dan spijbel je.

Gaat het om een ontspannende uitstap, dan ben je niet verplicht om mee te gaan.

Een meerdaagse verplichte uitstap kan ook, zelfs in de vakantie of tijdens het weekend, maar dan moet de school dit vermelden in het schoolreglement. Staat dit niet vermeld? Laat dan je ouders vooraf en gemotiveerd een briefje schrijven naar de school dat je niet gaat. Dan mag je thuisblijven.

Kan je om een of andere reden niet mee op schooluitstap (je hebt bv. een gebroken been en je kan niet mee op sportdag)? Dan word je toch op school verwacht. De school zorgt voor opvang én een opdracht die aansluit bij de inhoud van de uitstap.

Ook als de activiteit vroeger begint en langer duurt dan een normale schooldag moet je aanwezig zijn. Voor buitenschoolse activiteiten mag de school afwijken van de normale schooluren.

Ook de kosten van de activiteit mag de school doorrekenen aan de leerling. In het secundair onderwijs is er geen maximumfactuur. Er wordt wel van de school verwacht dat alles zo voordelig mogelijk georganiseerd wordt. Als dat nodig is moet de school werken met een financieel plan, mocht de betaling voor sommige leerlingen en hun ouders niet zo evident zijn.

Nood aan een babbel?

Praat erover