Onze school heeft geen refter, mag dat?

Een school is niet verplicht om een eetzaal of een refter te hebben, maar elke school moet wel verplicht een ruimte voorzien waar je in hygiënische omstandigheden kan eten. Dat wordt ook gecontroleerd door de inspectie. Dit kan dus ook bijvoorbeeld in kleine groepjes in de klaslokalen gebeuren. Er is een vastgelegde minimumoppervlakte van de eetzaal. Deze wordt berekend op basis van het aantal leerlingen (en personeel) dat gelijktijdig de ruimte gebruikt en ligt op 1m² per leerling. De tafels en de vloer moeten na de maaltijd gekuist worden.

Voldoet jullie lokaal of refter niet aan deze voorwaarden? Schakel dan de leerlingenraad in om in gesprek te gaan met de directie. Ook het oudercomité kan je hierbij betrekken. Je directie moet hier echt wat aan doen.

Nog een aantal refterweetjes:

  • Een school kan de leerlingen verplichten om 's middags aanwezig te zijn in de refter.
  • Een school kan de leerlingen verplichten om te zwijgen in de refter.
  • Een school kan geld vragen om aanwezig te zijn in de refter. De vergoeding die gevraagd wordt moet in verhouding staan met de gemaakte kosten. Als een school dit wilt invoeren, moet ze dit wel eerst in de schoolraad overleggen en het moet in het schoolreglement staan.

Je merkt het: de school heeft heel veel vrijheid als het gaat over algemene afspraken op het schoolniveau. Als je het schoolreglement ondertekent, verklaar je je ook akkoord met deze afspraken.

Ga je toch niet akkoord? Probeer dan het schoolreglement te veranderen via de leerlingenraad en de schoolraad.

FOTO: Annie Spratt

Heb ik iets te zeggen op school?

Als leerling heb je recht op inspraak op jouw school over heel wat thema's.

De Vlaamse Scholierenkoepel helpt scholieren om hun stem op school te laten horen.

Nood aan een babbel?

Praat erover