Ik snijd mezelf. Hoe kan ik omgaan met negatieve gevoelens?

Wil je iets doen aan je drang tot zelfverwonding, dan moet je leren omgaan met je negatieve gevoelens. Dat is iets waar je op langere termijn aan moet werken.

Er zijn vier voorwaarden nodig om anders om te gaan met negatieve gevoelens.

Erken en accepteer je gevoelens

Dat is niet gemakkelijk omdat je je schaamt. Je laat je negatieve gevoelens niet toe. Maar zolang je ze ontkent, waaien ze niet voorbij.

Probeer je gevoelens en angsten te verwoorden of ze te uiten

Als je gevoelens opkropt of inslikt, zitten ze als een gif onder je huid en kunnen ze leiden tot een depressie of zelfhaat. Je mag schreeuwen, roepen of rouwen. Je gevoelens uiten, maakt ze begrijpelijker en draaglijker.

Als je negativiteit opkropt, barst die vaak uit op de verkeerde moment of tegen de verkeerde persoon.

Zoek steun bij iemand die je vertrouwt

Je hoeft niet alles te vertellen, maar toon wel dat je een probleem hebt. Het is belangrijk dat je voelt dat je er niet alleen voor staat.

Probeer je te richten op positieve ervaringen en aangename momenten

Je negatieve gevoelens mogen je leven niet overheersen. Focus je op dingen die je goed kan, die je leuk vindt.

Nood aan een babbel?

Praat erover