Zijn er jongeren die niet thuis wonen?

Sommige jongeren wonen niet bij hun eigen gezin. Daar zijn verschillende redenen voor:

  • Soms gaat het thuis even niet zo goed en hebben ouders tijd nodig om oplossingen te zoeken voor hun problemen.
  • Sommige jongeren hebben het zelf heel moeilijk en hebben nood aan een andere omgeving die hen kan ondersteunen.
  • Sommige jongeren hebben een beperking waardoor het te moeilijk is om thuis te wonen.
  • Jongeren die geadopteerd zijn wonen bij hun adoptiegezin.

Jongeren die niet thuis kunnen blijven, wonen bijvoorbeeld samen met andere jongeren en begeleiders in een voorziening. Of sommige jongeren wonen bij een pleeggezin of bij hun adoptieouders.

Zie ook:

Pleegjongeren.be

Heb je vragen over pleegzorg? Neem dan een kijkje op de pleegjongerenwebsite, gemaakt voor én door pleegjongeren!

FOTO: Kinga Cichewicz

Nood aan een babbel?

Praat erover