Waarom bestaat een schoolreglement?

In een schoolreglement maakt de school afspraken met jou en je ouders. Duidelijke afspraken op school over wat kan en niet kan op school zijn noodzakelijk voor een goede sfeer, rust en orde op je school.

Wat is een schoolreglement?

Iedere school heeft een schoolreglement. Daarin staan alle afspraken en informatie over de school. De afspraken gaan onder andere over jouw plichten en rechten op school.

Die afspraken moeten:

  • Duidelijk zijn. Ze mogen geen ruimte laten voor interpretatie en willekeur.
  • Gelijk zijn voor iedereen.

Leerkrachten mogen extra afspraken maken voor tijdens hun lessen. Die afspraken mogen niet ingaan tegen het schoolreglement.

Je ouders moeten het reglement ondertekenen. Doen ze dat niet? Dan kan je niet inschrijven.

Gaan ze niet akkoord met het schoolreglement? Dan zoeken ze een andere school voor jou. Als je bent ingeschreven op een school, dan ben je dus akkoord gegaan met het schoolreglement.

Ben je het niet eens met een afspraak in het schoolreglement?

Probeer dan het schoolreglement te veranderen door in gesprek te gaan met leraren en directie. Ga naar de leerlingenraad of de schoolraad.

Neem contact op met de Scholierenkoepel. Zij leggen je uit hoe je dat doet.

FOTO: Shane Rounce

Nood aan een babbel?

Praat erover