Zijn er jongeren die niet in een gezin wonen?

Ja, dat klopt. Sommige jongeren wonen niet bij hun eigen gezin. Daar zijn verschillende redenen voor:

  • Soms gaat het thuis even wat minder en hebben de ouders tijd nodig om oplossingen te zoeken voor hun problemen.
  • Sommige jongeren hebben het zelf heel moeilijk en hebben nood aan een andere omgeving die hen kan ondersteunen.
  • Sommige jongeren hebben een beperking waardoor het te moeilijk is om thuis te wonen.

Als jongeren niet thuis kunnen wonen, wonen ze soms samen met andere jongeren en begeleiders in een voorziening. Of sommige jongeren wonen bij een pleeggezin. Soms is dat maar voor heel even, soms is dat voor langere tijd.

Pleegjongeren.be

Heb je vragen over pleegzorg? Neem dan een kijkje op de pleegjongerenwebsite, gemaakt voor én door pleegjongeren!

FOTO: Kinga Cichewicz

Nood aan een babbel?

Praat erover