Zijn er jongeren die niet in een gezin wonen?

Sommige jongeren wonen in een instelling, waar ze samenleven met andere jongeren en begeleiders.

Waarom?

  • Omdat ze een handicap hebben
  • Omdat ze moeilijk gedrag vertonen
  • Of omdat het thuis wat minder gaat.

Soms kunnen je ouders niet meer voor je zorgen. Duren de problemen lang of zijn ze moeilijk op te lossen? Vraag hulp aan een medewerker van het JAC. Die zet samen met jou en eventueel je ouders de stap naar gespecialiseerde hulp. Het JAC helpt gezinnen met problemen.

FOTO: Kinga Cichewicz

Nood aan een babbel?

Praat erover