Ik kan of wil niet meer thuis wonen. Wat kan ik doen?

Ga naar JAC of CLB

Is je situatie thuis zo slecht dat je écht niet thuis kan blijven? Bel, mail of ga dan naar het JAC (tot 25 jaar) of het CLB (verbonden aan je school). Zij bekijken samen met jou wat je best doet.

Ga je op internaat, op kot, bij iemand van de familie of toch op eigen benen? Wat voor jou de beste oplossing is, hangt af van jouw situatie.

Wat je ook kiest, de belangrijkste regel is altijd: blijf op 1 plaats. Het is niet de bedoeling om om de zoveel dagen te verhuizen naar een nieuwe tijdelijke verblijfplaats. Maak duidelijke afspraken met de persoon bij wie je mag verblijven.

Jeugdrechter

Je contactpersoon bij het JAC of het CLB kan samen met jou beslissen om naar de jeugdrechter te stappen. Dan kan de jeugdrechter aan minderjarigen en hun ouders hulp verplichten om de situatie thuis op te lossen.

Jij hebt dan recht op een vertrouwenspersoon en op een gratis advocaat. Dat laatste noemen ze ook een ‘pro deo-advocaat’.

Wat kan ik doen?

Dat hangt af van hoe oud je bent:

Ik ben 16 jaar of jonger

Dan heb je toestemming nodig van je ouders om ergens anders te wonen. Of toestemming van een jeugdrechter. Dan mag het ook, zelfs als je ouders daarmee niet akkoord gaan.

Heb je geen toestemming van je ouders of van een jeugdrechter? Dan moet je in je eigen huis blijven wonen tot je 18 jaar bent.

Zit je thuis in een crisissituatie of heb je nood aan opvang? Neem dan contact op met het JAC.

Ik ben 17 jaar

Vanaf 17 jaar kan begeleid zelfstandig wonen of BZW. Ook daarvoor heb je toestemming nodig van je ouders of van een jeugdrechter.

Als je alleen gaat wonen moet je van alles in orde brengen: een huis of appartement, opleiding of werk vinden, omgaan met geld en papieren ... Misschien kan je je laten begeleiden? Het JAC kan je helpen met tips. 

Ook voor dringende situaties kan je bij het JAC of het CLB terecht. 

Ik ben 18 jaar of ouder

Vanaf 18 jaar ben je 'meerderjarig' en kan je zelf beslissen of je ergens anders wilt gaan wonen. Je hebt dan dus geen toestemming nodig van je ouders of van een jeugdrechter.

Je ouders moeten betalen voor je opvoeding en opleiding zolang je studeert. Ook als je meerderjarig bent, ook als je niet meer thuis woont. Dat heet 'onderhoudsplicht'.

Maak je je zorgen om je eigen veiligheid of die van anderen in je gezin? Probeer iemand in vertrouwen te nemen of verwittig de politie.

Weet ook: elke situatie is anders. Afhankelijk van de situatie heb je andere opties. Iemand je verhaal vertellen, kan de eerste stap zijn naar een oplossing.

Lees de brochure "Jij en de jeugdrechtbank"

Deze brochure geeft informatie over de werking van de jeugdrechtbank en de taken van de jeugdrechter. Jouw rechten als jongere worden ook uitgelegd.

FOTO: Jesús Rodríguez

Nood aan een babbel?

Praat erover