Ik kan of wil niet meer thuis wonen. Wat kan ik doen?

Is je situatie thuis onhoudbaar? Kan je niet langer thuis blijven?

Eke situatie is anders. Afhankelijk van de situatie heb je andere opties.

Iemand je verhaal vertellen, kan de eerste stap zijn naar een oplossing. Hoe moeilijk dat ook is.

Ga naar JAC of CLB

Het JAC of CLB bekijkt samen met jou wat je best doet.

Vaak kan iemand bemiddelen tussen jou en je ouders, waardoor je toch samen tot een oplossing komt.

  • Jonger dan 25? Chat, bel, mail, of ga naar het JAC.
  • Op de lagere of middelbare school? Dan kan je ook naar het CLB. Chat, bel, mail, of ga langs.

Mijn mogelijkheden?

Misschien kan je op internaat, op kot, bij iemand van de familie? Of toch op eigen benen?

Wat voor jou de beste oplossing is, hangt af van jouw situatie.

En van hoe oud je bent:

Jonger dan 18 jaar

Je hebt toestemming nodig van je ouders om ergens anders te wonen.

Geen toestemming? Dan bekijkt je begeleider bij het JAC of CLB wat de mogelijkheden zijn. Dat doet die samen met jou.

Eventueel kan je tijdelijk terecht in crisisopvang.

Je ouders kunnen ook zeggen dat je vanaf 17 jaar begeleid zelfstandig mag gaan wonen.

Geen toestemming van je ouders? En blijft de situatie onhoudbaar? Dan kan het dat een jeugdrechter beslist wat er moet gebeuren. De jeugdrechter kan hulp verplichten om de situatie thuis op te lossen.

18 jaar of ouder

Je bent 'meerderjarig'. Je kan zelf beslissen of je ergens anders gaat wonen.

Je hebt geen toestemming meer nodig van je ouders of van een jeugdrechter.

Ga je alleen wonen? Je moet van alles in orde brengen: een huis of appartement, opleiding of werk vinden, omgaan met geld en papieren ... De gratis app Heyday - Op Eigen Benen kan je daarbij helpen.

Je ouders moeten betalen voor je opvoeding en opleiding zolang je nog studeert. Ook als je meerderjarig bent. En ook als je niet meer thuis woont. Dat heet 'onderhoudsplicht'.

Ingewikkeld allemaal. Misschien kan je je laten begeleiden? Het JAC kan je helpen met tips.

FOTO: Jesús Rodríguez

Nood aan een babbel?

Praat erover