Wat zijn mijn rechten vanaf 16 jaar?

Vanaf je 16 jaar veranderen er heel wat dingen:

Rechten: dingen die je mag

Deze rechten komen bovenop de rechten die je als 12-jarige en 15-jarige al had.

Zie ook: Wat zijn rechten?

Plichten: dingen die je moet

Dit verandert er ook vanaf je 16 jaar:

  • Bega je een verkeersmisdrijf, bijvoorbeeld rijden terwijl je dronken bent? Dan kom je niet meer voor de jeugdrechtbank, maar voor de politierechtbank.
  • Heb je iets strafbaars gedaan? Vanaf 16 jaar kan de jeugdrechter beslissen dat je naar een gewone rechtbank (voor volwassenen) moet en niet de jeugdrechtbank.
    • Dat kan alleen als het zeer ernstige feiten zijn.
    • Dit heet 'uit handen geven'.

FOTO: Sharon McCutcheon

Nood aan een babbel?

Praat erover